Vår byggprocess

Att bygga äkta timmerhus kräver en hög yrkesskicklighet och god planering för installationer och rördragningar i ett tidigt skede. 

Vår byggprocess på plats understöds av två team, ett utvändigt team av timmermän som reser stommen och ser till att det blir vädertätt och sedan ett invändigt team bestående av finsnickare och plattsättare som syr ihop den inre finishen. I de fall vi har totalentreprenaden så samordnar vi mark, grund, el, rör och ventilation med erfarna entreprenörer.

Från avtal till färdigt hus

1. Vi tecknar avtal

Beroende på vår leverans till er så tecknar vi ett avtal för totalentreprenad eller en delad entreprenad. I detta skede erläggs en handpenning och er plats i vår produktion bokas in.

2. Bygglovsprocessen

Vi sköter allt underlag som behövs inför bygglovet. I normalfallet godkänns bygglovet inom 10 veckor och därefter väntar tekniskt samråd och startbesked. Vi är med er under hela processen.

3. Många roliga beslut

Nu börjar detaljprocesserna med färgval, materialval och den invändiga detaljplaneringen. I detta skede sätter vi er gärna i kontakt med vår inredningsarkitekt för ett komplett förslag på allt, från färg på kakel till placering av soffan i vardagsrummet.

4. Stommen produceras

Stommen produceras nu i vår fabrik i Lettland. Produktionstiden här är cirka 8 veckor från första produktionsdag tills dess att stommen är redo att levereras.

5. Vi bereder din mark

Vi bereder din tomt med el och VA-anslutningar, samt gör klart singelbädd för grundläggning. 

6. Grundläggning

Vi gjuter plattan med 300mm isolering inklusive vattenburen golvvärme som standard. VA-anslutningar och rördragning för el förbereds även i detta skede.

7. Huset levereras

Stommen är nu färdigproducerad i vår fabrik och görs redo för leverans. Leveransen sker med lastbil till färdig platta.

8. Stommen monteras

Timmerstommen monteras av vårt team av timmermän. Tak och fönster färdigställs och installeras. Huset är nu vädertätt.

9. Invändigt arbete

Våra finsnickare och plattsättare samt övriga installatörer tar nu vid och påbörjar färdigställandet av huset.

10. Slutsamråd och kontroll

När huset är färdigställt genomför vi en kvalitetsgenomgång med dig som kund samt bokar och genomför slutsamråd med byggnadsnämnden.

11. Överlämnande

Efter genomfört slutsamråd får ni som kund full rätt att nyttja huset. I samband med överlämnandet går vi igenom tekniska installationer, drift och underhållsdokumentation.

Din fjälldröm

Nu återstår bara för er att börja fylla huset med familj, vänner och oförglömliga minnen i ert nya hus.

Garantiåtaganden

Då timmerstommen består av ett levande material och till viss del sätter sig, så kommer kontinuerliga kontroller och justeringar att genomföras under de tre första åren.

Få vårt nyhetsbrev

Vill du veta när vi lanserar nya husmodeller eller projekt till försäljning? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!